Col·lectiu de persones beneficiàries ateses

La Fundació Caviga és una entitat sense ànim de lucre que té com a beneficiàries persones adultes amb discapacitat intel·lectual dels municipis de Castelldefels, Gavà i Viladecans, els ajuntaments dels quals configuren el patronat de la Fundació juntament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat. Tanmateix, també s’incorporen a aquest col·lectiu algunes persones adultes amb discapacitat intel·lectual del municipi de Begues.

 

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

És un servei i establiment que té per objecte facilitar als seus usuaris/es una atenció diürna integral que els hi permeti assolir, dins les possibilitats de cadascú i a través d'un pla de suport individual, la màxima qualitat de vida. Aquest servei té una capacitat registral per a 80 persones.

 

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

Té per objecte facilitar a les persones usuàries una atenció diürna integral que els hi permeti, dins les possibilitats de cadascú, potenciar i conservar les capacitats laborals per tal que estiguin en disposició d'integrar-se a l'activitat laboral quan les circumstàncies ho permetin. Aquest servei té una capacitat registral per a 14 persones.

 

Treball amb Suport (TAS)

Aquest programa té com a objectius principals afavorir la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental dels municipis de Castelldefels, Gavà i Viladecans, millorar l’ocupabilitat de les persones participants, mitjançant l’assoliment de les competències transversals i bàsiques i aconseguir la inserció laboral de les persones participants.

Els i les participants del programa Treball amb Suport són principalment joves entre 18 i 35 anys, que es troben a l’atur i volen cercar una feina. Són persones amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, principalment discapacitat intel·lectual.

 

Punt d’Atenció a la Discapacitat Intel·lectual (PADI)

A finals del 2020, la Fundació incorpora el programa PADI. Es tracta d’un punt d’atenció que orienta, informa, forma i dóna recursos per a facilitar l’accés a la informació de les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual (DI) i alhora, dota de recursos als professionals de l’àmbit de la DI.

Les persones beneficiàries d’aquest programa són persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies residents a Castelldefels, Gavà i Viladecans principalment, i també als municipis menors de vint-i-cinc mil habitants als quals dóna servei el Consell Comarcal del Baix Llobregat.