Col·lectiu de persones beneficiàries ateses al 2021

A finals de 2021 el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) manté una ocupació del 100% de les 80 places assignades.

La mitjana de persones usuàries del STO al 2021 és de 80 persones. De les quals el 51% són dones i el 49% són homes.

De mitjana, el percentatge de persones beneficiàries per municipis és: 26% de Castelldefels, 35% de Gavà, 38% de Viladecans i 1% de Begues.

 

A finals de 2021 el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) manté una ocupació del 100% de les 14 places assignades.

La mitjana de persones usuàries del SOI al 2021 és de 13 persones. De les quals el 21% són dones i el 79% són homes.

De mitjana, el percentatge de persones beneficiàries per municipis és: 14% de Castelldefels, 29% de Gavà i 57% de Viladecans.

 

 Mitjana beneficiàries CO 2021

 

Durant l’any 2021 el programa Treball amb Suport (TAS) ha atès un total de 28 persones, 9 de les quals han causat baixa per diversos motius, essent 19 el número de persones participants a finals d’any; 4 de Castelldefels (2 dones i 2 homes), 6 de Gavà (3 dones i 3 homes) i 9 de Viladecans (2 dones i 7 homes). 

A tancament de l'any 2021 hi ha 5 persones en fase de valoració per incorporar-se al servei: 1 de Castelldefels, 3 de Gavà i 1 de Viladecans

 

Durant l'any 2021 han resultat  directament beneficiàries del programa Punt d'Atenció a la Discapacitat Intel·lectual  un total de 304 persones (59% dones, 39% homes i 2% no binàries). Es calcula que s'ha arribat a una població de 500 persones considerades com a beneficiàries indirectes del programa.

També s'han vist beneficiats directament, les i els professionals dels ajuntaments i serveis de la comarca i del Consell Comarcal del Baix Llobregat (40 professionals) que estan en relació amb el món de la discapacitat.