Col·lectiu de persones beneficiàries ateses al 2019

 

Al 2019 el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) manté una ocupació del 100% de les 80 places assignades.

El 51% de les persones usuàries del STO són dones i el 49% són homes.

El percentatge de persones beneficiàries per municipis és: 26% de Castelldefels, 35% de Gavà, 38% de Viladecans i 1% de Begues.

 

Al 2019 el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) manté una ocupació del 100% de les 14 places assignades.

El 21% de les persones usuàries del SOI són dones i el 79% són homes.

El percentatge de persones beneficiàries per municipis és: 14% de Castelldefels, 29% de Gavà i 57% de Viladecans.

 

Mitjana STO 2019

 

 

 

 

 

Durant l’any 2019 el programa Treball amb Suport (TAS) ha atès un total de 28 persones, 3 de les quals han causat baixa per assoliment de l’objectiu, essent 25 el número de persones participants a finals d’any; 7 de Castelldefels, 7 de Gavà i 11 de Viladecans.