Col·lectiu de persones beneficiàries ateses al 2020

 

A finals de 2020 el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) manté una ocupació del 100% de les 80 places assignades.

La mitjana de persones usuàries del STO al 2020 és de 80 persones. De les quals el 51% són dones i el 49% són homes.

De mitjana, el percentatge de persones beneficiàries per municipis és: 26% de Castelldefels, 35% de Gavà, 38% de Viladecans i 1% de Begues.

 

A finals de 2020 el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) manté una ocupació del 100% de les 14 places assignades.

La mitjana de persones usuàries del SOI al 2020 és de 13 persones. De les quals el 16% són dones i el 84% són homes.

De mitjana, el percentatge de persones beneficiàries per municipis és: 14% de Castelldefels, 29% de Gavà i 57% de Viladecans.

 

Mitjana STO 2020

 

Durant l’any 2020 el programa Treball amb Suport (TAS) ha atès un total de 25 persones, 4 de les quals han causat baixa per diversos motius, essent 21 el número de persones participants a finals d’any; 5 de Castelldefels, 6 de Gavà i 10 de Viladecans.