Procés de selecció per a la contractació laboral amb caràcter temporal, d’un/a ORIENTADOR/A per a la Fundació CAVIGA, i per a la constitució d’una borsa de treball.

Procés de selecció per a la contractació laboral amb caràcter temporal, d’un/a ORIENTADOR/A per a la Fundació CAVIGA, i per a la constitució d’una borsa de treball
Estat
tancat
Data limit 02-04-2019
Tipus convocatòria
Admesos i exclosos