Gerent pel Centre Ocupacional Caviga

Convocatòria per a la contractació laboral temporal a jornada completa, modalitat contracte de relleu, d'un/a Gerent pel Centre Ocupacional Caviga
Estat
tancat
Data limit 10-20-2017
Tipus convocatòria