Missió, visió i valors

Missió

El Centre Ocupacional Caviga és una entitat que treballa per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, generant suports i oportunitats pel desenvolupament del projecte de vida de cada persona i promovent un entorn inclusiu i compromès.

Visió

El Centre Ocupacional Caviga vol ser una organització de referència pel que fa a la qualitat en l’atenció individualitzada cap a les persones amb discapacitat intel·lectual. Partint d’aquesta voluntat vol distingir-se per:

  • Ser un centre on les persones amb discapacitat siguin protagonistes del seu projecte de vida.
  • Ajudar a que les persones amb discapacitat i les seves famílies tinguin els mateixos drets i obligacions que la resta de persones de la societat. Treballar per aconseguir una societat més inclusiva.
  • Esdevenir una entitat basada en el treball en equip que es caracteritza per bones pràctiques professionals.

Valors

Relacionats amb les persones:

  • Autonomia: Desenvolupar el màxim les capacitats de la persona, per tal de facilitar que assoleixi el grau més alt possible d’autonomia personal i lliure elecció.
  • Autodeterminació: Garantir el dret a decidir sobre les qüestions que afecten la seva pròpia vida oferint els suports necessaris.
  • Igualtat de drets i oportunitats: Vetllar per a què les persones amb discapacitat intel·lectual tinguin els mateixos drets i oportunitats que totes les persones de la societat.

 

Relacionats amb l’organització:

  • Compromís i inclusió social: Treballar de forma col·laborativa i en xarxa, promovent la sensibilització de la societat i fer participar a la persona amb discapacitat en els entorns comunitaris.
  • Professionalitat i treball en equip: Treballar de forma participativa i interdisciplinar.