Convocatòria i bases específiques que han de regir el procés de selecció per a la contractació laboral amb caràcter indefinit, d’un/a MONITOR/A per al Centre Ocupacional CAVIGA

Convocatòria i bases específiques que han de regir el procés de selecció per a la contractació laboral amb caràcter indefinit, d’un/a MONITOR/A per al Centre Ocupacional CAVIGA
Estat
tancat
Data limit 08-15-2020
Tipus convocatòria