1/22 - Convocatòria i bases específiques que han de regir el procés de selecció per a l’ampliació de la borsa de treball de MONITORS/RES per al Centre Ocupacional CAVIGA.

1/22 - Convocatòria i bases específiques que han de regir el procés de selecció per a l’ampliació de la borsa de treball de MONITORS/RES per al Centre Ocupacional CAVIGA.
Estat
tancat
Data limit 09-26-2022
Tipus convocatòria
Borsa de treball

Data prevista primera prova escrita: Dijous, dia 13 d'octubre a les 15:00 hores

Data prevista nivell de la llengua catalana: Dilluns,  dia 17 d'octubre a les 16.00 hores

Bases